08 June 2013

မႏၲေလး-ေနျပည္ေတာ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ငလ်င္ အႏၲရာယ္ သတိျပဳသင့္

ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္အထိ လမ္းအပိုင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လႈပ္ခတ္လာႏိုင္မည့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ငလ်င္ႀကီးမ်ား စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ေပၚတြင္ ေျမျပင္ေရြ႕မ်ားအရ ေဒသ အပိုင္းအျခားအလုိက္ လႈပ္ခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ တေကာင္းၿမိဳ႕အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အင္အား ရစ္ခ်္စတာ စေကး ၇ အဆင့္ရွိ အင္အားျပင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ျပတ္ေရြ႕ အပိုင္းအခ်ိဳ႕သည္ လႈပ္ခတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ အထူးသတိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနအျဖစ္ ေျမၿပိဳမႈ စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းၿပီး ေတာင္ယာ တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ၏ တာေလငလ်င္ ကြင္းဆင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပေရးသား ထားသည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚရွိ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အင္အား ရစ္ခ်္စတာစေကး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ အေပၚတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ားမွာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ အင္အား ရစ္ခ်္စတာစေကး ၇ ဒသမ ၁၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တေကာင္းၿမိဳ႕ အနီး၌ ၇ ဒသမ ၀၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး၌ ၆ ဒသမ ၇ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ အနီး၌ ၆ ဒသမ ၈ တုိ႔ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါအသင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။