25 January 2013

၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ B.Econ(stat) တတိယႏွစ္ ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရ.

ယေန႔ ၂၄.၁.၂၀၁၃ တြင္ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာၾကီး)ကို ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ တတိယႏွစ္ B.Econ(stat) သင္တန္းကို Y.I.E (ရန္ကုန္စီးပြားေရး) တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ကြန္းထိန္းအဆင့္(၁) ဦးသန္းစိုးဦး ႏွင့္သင္တန္းေရးရာ မွ ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးတင္ေအာင္မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ႔ပါသည္။ 

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ က်ေနာ့္အား တတိယႏွစ္ပံုမွန္အတန္းမွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငင္းပယ္ခံခဲ႔ရျပီးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာန ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ ညြန္ၾကားခ်က္စာ အားေပး ခဲ႔ပါ သည္။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔သင္တန္း(Day)အား တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ႔ရပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာ အခါ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆရာတို႔အေနႏွင့္ မသိပါေၾကာင္း ယခုညြန္ၾကားစာကိုသာ လက္ခံ ရရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာလည္းေက်ာင္းျပန္ လည္အပ္ႏွံသည့္အခါ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္လုိက္ပါ အပ္ႏွံျပီးခံဝန္ကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အသိေပးလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမွဳ ျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ႔ရစဥ္က မျပီးျပတ္ေသးေသာ ေန႔သင္တန္းကိုသာ ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ေရး ထပ္မံၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေဝးသင္တကၠသိုလ္စီးပြားေရးဘာသာရပ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္၃ႏွစ္တိတိၾကိဳးစားသင္ယူခဲ႔ရေသာ Institute မွေပးမည့္ B.Econ(stat) ေမဂ်ာလံုးဝမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ရိုးမ်ား လံုးဝမတူညီသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ၄င္းအေဝးသင္တကၠသိုလ္ ကိုလံုးဝ(လံုးဝ) တက္ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ႔ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ျပည္ပ သို႕ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ားကိုပင္ နာမည္ပ်က္စာရင္း(BlackList)မွပယ္ဖ်က္ေပးျပီး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္ လည္ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္
ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယၡဳကဲ႔သို႕ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အပါအဝင္သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာဆက္ လက္သင္ ယူနိုင္ေရးအားျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းသည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယၡဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ လြတ္ေၿမာက္လာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေန ဆဲဘာသာရပ္ အတန္းမ်ားတြင္ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼ အပါအဝင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ လြတ္ေတာ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေန သူမ်ားအားလံုး ထံသို႔ ထပ္မံအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စည္သူေမာင္ 3rdyear B.Econ(stats.)Y.I.E 2007.Sep