18 October 2012

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ADSL အင္တာနက္ တပ္ဆင္ခ ၁၂ ဆေလ်ာ့ခ်ၿပီ


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိသည့္ ADSL အင္တာနက္(တယ္လီဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္စနစ္) စတင္ တပ္ဆင္ခႏႈန္း နကို ၆ သိန္းကို က်ပ္ ၅ေသာင္းအျဖစ္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ေလ်ာ့ခ်မည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
...
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး အျပင္ အျခားေသာ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ႏွင့္ Red Link ကုမၸဏီမွ ၀ိုင္မက္စ္စနစ္၊ စကိုင္းနက္ ၿဂိဳဟ္တု စနစ္သံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်မည္ မခ်မည္ကိုမူ မသိရွိရေသးပါ။

ယခင္ လစဥ္ေၾကး ၆ သိန္းက်သင့္သည့္ စတင္တပ္ဆင္ခကို ႏႈန္းထားသစ္တြင္ က်ပ္ ၅ ေသာင္းသို႔၎၊ ယခင္ တလ က်ပ္ ၃ ေသာင္းက်သင့္သည့္ 512 kbps ျမန္ႏႈန္း၀န္ေဆာင္မႈ ကို ႏႈန္းထားသစ္တြင္ ၁၇၀၀၀ က်ပ္သုိ႔၎ ေလ်ာ့ခ်လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျမင့္ဆံုးေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္သည္ဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ADSL အင္တာနက္လိုင္း လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ ဘတ္ ၆၀၀ ၀န္းက်င္ (က်ပ္ ၁၆၀၀၀ ) ၀န္းက်င္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တဦးခ်င္း၀င္ေငြျမင့္မားသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ADSL အင္တာနက္လစဥ္ေၾကးမွာ တလ ေဒၚလာ ၂၀ မွ စတင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

သတင္း.....  YPI