11 July 2012

ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ျပည္သူမ်ားကို အမိန္႔အာဏာျဖင္႔ ျခိမ္းေျခာက္ ေနလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားႏွင္႔ တကြေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္.

၁၉၇၅ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန ့ကေန ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၃၀) ရကေန ့ထိ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္တင့္ (ျငိမ္း) က ဦးေရႊမန္းရဲ ့ ဆရာဆိုျပီး အာဏာပါ၀ါျပေနဆဲ။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးေက်ာ္သိန္း ေဒၚတင္ႏြယ္တ္ုိ႔ မိသားစုဟာ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္တြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းစစ္ေဒသႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ေဂါပက အဖြဲ႔တို႔က ၄င္းတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအား ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းပိုင္ေျမဟု ဆိုကာ အတင္းေမာင္းထုတ္ ဆြဲခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းတို ့ မိသားစုမွာ ေနစရာ မရွိေတာ့သျဖင့္ အသနားခံစာ တင္္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခု လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ အမွတ္(၈၆) သဇင္ျဖဴလမ္းသြယ္ (၄) အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္တြင္ ျပန္လည္အစားထိုးေပးျခင္းခံခဲ့ပါတယ္။

ယင္းေျမကြက္အား စတင္ေနထိုင္စဥ္က ရြ႔ံႏြံအိုင္ၾကီးမွ်သာျဖစ္ပါတာေၾကာင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပဳျပင္ ေနထိုင္လာခဲ့ရပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္သူ ဦးက်ာ္သိန္းမွာ အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ သာမန္ ရိုးသားေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၀န္ထမ္းေကာင္းလက္မွတ္ မ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အျငိမ္းစား အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

၄င္းတို ့ မိသားစု (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ ယင္းေျမကြက္အား ယခုအခါတြင္ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးေဟာင္း ဗိုလ္မႈးၾကီး ခင္ေမာင္တင့္ ဆိုသူက ၄င္းပိုင္ဆိုင္သည္ဟု မတရားသျဖင့္ စြပ္စြဲကာ လုပ္ၾကံတရားစြဲဆိုလာတာကို ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက တစ္ဖက္သက္ စစ္ေဆးျပီး အမႈအား အႏိုင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ဖက္သက္ စစ္ေဆးျပီး အႏိုင္ေပးလုိက္သည္ဆိုရာမွာ ရံုးခ်ိန္းမ်ားသာ ပံုမွန္ေခၚယူျပီး မည္သည့္ ထိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးကိုမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္တင့္အား အႏိုင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္လို ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္တင့္ဟာ သူ႔ကုိယ္သူ သူရဦးေရႊမန္းရဲ ့ ဆရာ ဟုဆိုကာေျပာဆိုအာဏာသံုးခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
စစ္တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ခ်ယ္ရီအလွ(၁၁) ပတၱျမားရတု မဂၢဇင္း မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း DSA အပါတ္စဥ္ (11) ဆင္း သူရဦးေရႊမန္းရဲ ့ ဆရာလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ၄င္းရဲ ့ဆရာဆိုသူက ယခုလို အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ အျပစ္မဲ့ မိသားစု တစ္စုအေပၚကို မတရား အႏို္င္က်င့္ေနျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၾကိီးအေနျဖင့္ ယခုလို လွစ္လွ်ဴရႈမေနပဲ သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဦးေက်ာ္သိန္း ေဒၚတင္ႏြယ္တ္ုိ႔ မိသားစုမွာ ယခုအခါ ေနထိုင္ခိုကိုးစရာ မရွိပါသျဖင့္ ပဥၥနိကာယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မွ ေခၚယူကယ္ဆယ္ထားရပါတယ္။

ဒီ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္မႈဳးၾကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္တင့္ဟာ ယခင္က လည္း အျခားသူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနအိမ္ျခံ၀င္းမ်ားအား အၾကိမ္ၾကိမ္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ကာျခံစည္း ရိုးခတ္သျဖင့္ (၄င္းပိုင္ဆိုင္သလို အတင္းဖန္တီးကာ ျခံစည္းရိုးခတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္) ျမိဳ့နယ္မ၀တရံုးတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေခၚယူ ေျဖရွင္းခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ဒီ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္မႈဳးၾကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္တင့္ ဟာ ျပိဳင္ဘက္ေရွ့ေနမ်ားအားလည္းျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကီးကဲမ်ားအားလံုးသည္ တစ္ခ်ိန္က ၄င္း၏ တပည့္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမႈအား လံုး၀မႏိုင္ ႏိုင္ေၾကာင္းလည္းေျပာပါတယ္။ (ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း အမွန္ပင္ မႏုိင္ခဲ့ပါ။)

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တုိ႔ သိေစအပ္သည္.။

ယခုလို အျပစ္မဲ့ မိသားစု တစ္စုအား မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ေနျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔မွ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စီစစ္ျပီး သင့္ေတာ္သလို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

တင္ျပေဖၚျပခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ရန္ကင္းျမဳိ ့နယ္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာနာသူ ျပည္သူတစ္ဦး။