07 July 2012

ကိုမင္းကိုႏုိင္ ၏ စကား

တစ္ေယာက္ထဲက်န္လည္း က်င္းပသြားမွာပါ ။ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေက်တယ္လို႔ ခံယူပါတယ္ ။

ကိုမင္းကိုႏိုင္