03 July 2012

ယေန႕ဇူလိုင္လ၊(၃)ရက္ ၌ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

ယေန႕ဇူလိုင္လ၊(၃)ရက္ ၌ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း

၁။ ကုိေအးေအာင္ ( ကေလး အက်ဥ္းေထာင္)
၂။ ကုိေအာင္ေအာင္ဦး ( ကသာ အက်ဥ္းေထာင္)
၃။ ေဒၚလွလွ၀င္း(ခ)ေဒၚ၀င္း (ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္)
၄။ ကုိျပည့္ျဖိဳးေမာင္ (ျပည္အက်ဥ္းေထာင္)
၅။ ကုိေအာင္ႏိုင္ (ဖားအံ အက်ဥ္းေထာင္)
၆။ ဦး၀ီရိယ (ခ)ခင္ေမာင္၀င္း (မႏၱေလး အက်ဥ္းေထာင္)
၇။ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ (ျမင္းျခံ အက်ဥ္းေထာင္)
၈။ ခြန္ေကာရီယုိ(ခ)မာရီယုိ (ျမင္းျခံ အက်ဥ္းေထာင္)
၉။ ကုိသန္႕ေဇာ္(ခ)သန္းေဇာ္ (သရက္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၀။ ကုိအန္ေထာနီ(ခ)ထြန္းျမ (အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၁။ ကုိေအာင္မုိးေဇာ္(ခ)မုိးသီဟ (အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၂။ မေအးေအးႏြယ္ (အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၃။ ကုိေအးသိန္း(ခ)ရန္ႏုိင္ (အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၄။ ကုိျမင့္ၾကိဳင္ (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)
၁၅။ ေစာဖရန္စစ္ (ခ)ေက်ာ္ေက်ာ္ (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)
၁၆။ ေစာႏုိင္၀င္း(ခ) အလက္ဇႏၵား (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)
၁၇။ မဇာနည္ဦး(ခ)ဇာဇာ (အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္)
၁၈။ ေစာ၀ီလီယမ္ (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)
၁၉။ ကုိေဇာ္မင္းေအာင္ (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)
၂၀။ ကုိထြန္းျမတ္သူ (အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္)

ယခုလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းမွာ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရုံး၏ ေနာက္ဆုံးရရွိအတည္ျပဳထားေသာ

စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕လြတ္ေျမာက္လာေသာ က်န္ရွိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္လက္ စုံစမ္းလ်က္ရွိပါသည္။