02 June 2011

ယေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဒု)ဥကၠ႒ဘဘဦးတင္ဦးနဲ႔ အတူေတြ႔ရတဲ့ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း...