23 December 2010

AlJazeera သတင္း႒ာနႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗီဒီယိုမွ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးတဲ့ ရုပ္သံဖိုင္....