21 April 2014

သူ...သူ...သူ.. ရွင္သန္ျခင္းရက္ျမတ္မွာ အၿပီးသတ္ ပ်ံထြက္သြားခဲ့ပါၿပီ...။


 
 
 
သူ....သူ....သူ....

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက အျမဲတန္းေတြ႔ေနျမင္ေန ဆက္ဆံခဲ့ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္

ေေေေေေေ ေဒၚၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နည္းတူ လူငယ္မ်ားအေပၚယံုၾကည္အားထားကာ တာ၀န္ခံအားေပးသူ…

ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ႏႈတ္ကမဖြင့္ေျပာေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြး
မႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေလးစားအားထားရသူ…

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ လပိုင္းေစာၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့သူ…
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ယံုၾကည္ေလးစားခံရမႈကို ပိုမိုရရွိသူ….

စစ္အစိုးရအလိုက် မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ”ကို အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသူ…

ျပည္သူလူထုကို အသိပညာအလင္းပြင့္လင္းေစဘို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တသက္လံုးသတင္းစာဆရာဘ၀နဲ႔ေနလာသူပီပီ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ မတရားဖမ္းဆီးခံရၿပီး အျပင္ေလာကနဲ႔အဆက္ျဖတ္ခံထားရတဲ့ ဘ၀တူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို မ်က္ေမွာက္သတင္းေတြရရွိေအာင္ စီစဥ္ႀကိဳးစားခဲ့သူ…

ခဲဆံတေခ်ာင္း၊ စာရြက္အပိုင္းတစေလာက္ လက္၀ယ္ေတြ႔ရွိရံုမွ်ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ထပ္မံအျပစ္ေပးေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရးသတင္းဂ်ာနယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုအခမ္းအနားအမွတ္တရဂ်ာနယ္တို႔ကို အားလံုးႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အရဲစြန္႔ဦးေဆာင္တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သူ….

စစ္အစိုးရနဲ႔ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ျပည္သူလူထုနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အေပၚမွာ အခုလိုမတရားႏိွပ္စက္မႈေတြကို ကမၻာကသိေအာင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို တိုင္ၾကားႏိုင္ဘို႔အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာေနထိုင္လွ်က္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းကာ ေရးသားျပဳစု ဘာသာျပန္ကာ ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သူ….

(မရွိသေလာက္ကို)ဆိုး၀ါးလွတဲ့ ေထာင္တြင္းက်န္းမာေရးကုသမႈေတြကို အာဏာပိုင္ေတြမသိေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေဆး၀ါးမ်ားစုေဆာင္းကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ဘို႔
 ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္စီစဥ္ႏိုင္သူ....

ဒီေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသိရွိသြားခဲ့တဲ့အခါ တျခားေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔အတူ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံခ်မွတ္ခံရသူ....

ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး အာဏာရွင္အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ရဲ႕ အၿငိဳးအေတးအထားခံရသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေထာင္တြင္းေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ေဆး၀ါးကု
သမႈမ်ား ေကာင္းမြန္စြာမခံယူရသူ…. ေရာဂါဘယမ်ား တိုးပြားလာေသာ္လည္း ဒူးေထာက္ကာ ကုသခံခြင့္မေတာင္းဆိုခဲ့သူ…

ေထာင္လြတ္ရက္ေစ့ေသာလည္း ပုဒ္မ၁၀(က)ႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံရေသာ္လည္း မိမိအားလြႊတ္ေပးဘို႔ အသနားခံရန္ မည္သည့္အခါမွ် မေတြးခဲ့သူ…

၁၉၈၈မွ ယခုအၿပီးပ်ံသန္းခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဘဘဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးအေပၚသစၥာရွိသြားသူ….

မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး “လြတ္ေျမာက္ၿပီ”ဟု…အၿပီးပ်ံခ်ိန္အထိ ေျပာမသြားသည့္သူ….။

.............သူ…
..............သူ….
.............သူ….
..............သူ….
.............သူ….
..............သူ….
.............သူ….
..............သူ….
.............သူ….
..............သူ….
.............သူ….
..............သူ….
.............သူ….

ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ စကၠဴစာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ ေလာကစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာပင္ မဆံ့မည့္သူ…….။

သူ...သူ...သူ..
ရွင္သန္ျခင္းရက္ျမတ္မွာ
အၿပီးသတ္ ပ်ံထြက္သြားခဲ့ပါၿပီ...။

မိုးျမတ္သူ
ဧပရယ္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ (၁၅၁၀)နာရီ