12 January 2013

အဘဦး၀င္းတင္ေၿပာတဲ့ သူခုိးေတြအေႀကာင္း

 
က်ဳပ္ေၿပာေနတဲ့ တိုင္းၿပည္ရဲ ့ေငြေႀကးဥစၥာေတြ ခိုးတာ ၀ွက္တာ အလြဲသံုးတာကလာဘ္ေပး လာဘ္ယူလို ႏွစ္ဖက္ႏွစ္လမ္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ တစ္ဖက္တည္းႀကမ္းတဲ့တစ္လမ္းသြားဗ်။ အဲဒါက တိုင္းၿပည္ကို ဓားၿပတိုက္တာဗ်။ အဲဒီ တိုင္းၿပည္ဓားၿပတိုက္၊ တိုင္းၿပည္၀မ္းဗိုက္ေဖာက္တဲ့အမႈႀကီးကို အေလ်ာ္ေပးရံုနဲ ့ၿပီးတမ္းလား။ တာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္ခံႀကရမယ္ဗ်။ တာ၀န္ယူႀကရမယ္ဗ်။

ပုဒ္မခြဲ တပ္ရမွာဗ်။ အမႈခြဲ စီရင္ရမွာဗ်။ အၿပစ္ခြဲ ခ်မွတ္ရမွာဗ်။ အာဏာရွင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ကြဲႀက ၿပဲႀကမွဘဲ သူတို ့ခ်င္း ဓားၿပမႈပုဒ္မေတြကပ္၊ အပုပ္ေတြခ်၊အၿပစ္ေတြေပး ဆိုတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ႀကတာဗ်။ တိုင္းၿပည္ကိုဓားၿပတိုက္ခဲ့တဲ့ၿပစ္မႈႀကီးေတြ တရားခြင္ေရာက္ႀကရလိမ့္မယ္ဗ်။ ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစလုပ္လို ့
မရဘူးဗ်။ ပြင့္လင္းၿမင္သာေခတ္ ေရာက္ၿပီေၿပာႀကမလား။ ပြင္းလင္းရင္ ၿမင္သာတယ္။ ၿမင္သာရင္ ၿမင္တာကိုေၿပာရမယ္။ ၿမင္တာေတြက ေခတ္အမွားေတြ။အဲဒိေခတ္အမွားေတြကို လူထုတရားခြင္၊ မီဒီယာတရားခြင္၊ ကမာၻ ့တရားခြင္အေရာက္ကို ပို ့ႀကရမွာဗ်။

 မေန ့တစ္ေန ့ကအထိ တိုင္းၿပည္အာဏာစိုးၿပီး တိုင္းၿပည္အသၿပာ ခိုးခဲ့သူေတြ
ဘယ္ေလာက္မ်ားခဲ့သလဲ။ က်ဳပ္ နာမနဲ ့တကြ စာရင္းခ်မၿပခ်င္ပါဘူး။
ဟုိအာဏာရွင္ႀကီးဗ်ာ၊ ဟိုခ်ဳပ္ႀကီး
။ ဟိုခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဗ်ာ။ ဟို၀န္ႀကီး၊ ဟိုအရာရွိႀကီး၊
ဟိုပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ ဟိူသူေဌးႀကီးဗ်ာ။ ဒီေန ့သူတို ့ဘာၿဖစ္ေနသလဲ။ အဲသလို
ႏိုင္ငံေတာ္သူခိုး- ဓားၿပႀကီးေတြဆိုတာ နည္းမွ
တ္လို ့။ သူတို ့ရဲ ့စိန္စီေသာေန ့၊
စိန္စီေသာည၊ စိန္စီေသာဘ၀ေတြဆိုတာကလည္း ေဟာ္ေလတက်ိဳး
ဟိုးေလးတေက်ာ္ မဟုတ္လား။ သူတို ့က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနသဗ်ာ။
သူတို ့ဟာ တိုင္းၿပည္ကို ဓားၿပတိုက္သလိုလုပ္တယ္။ အႏုႀကမ္းစီးသလို
လုပ္တယ္။ သူခိုးသူ၀ွက္လိုလုပ္တယ္၊ အေခ်ာင္ႏိႈက္သလိုလုပ္တယ္။
အလစ္သုတ္သလိုလုပ္တယ္။ ခါးပိုက္ႏိႈက္သလိုလုပ္တယ္။ အလြဲသံုးလိုလုပ္တယ္။
အဆိုးဆံုးက ရြာကိုဓားၿပတိုက္ၿပီး ရတဲ့ေငြနဲ ့ရြာကိုေငြတိုးခ်စားသလိုလုပ္တာပါဘဲ။

က်ဳပ္တို ့ႀကားခ်င္သိခ်င္တာက ခိုးေႀကာင္း ၀ွက္ေႀကာင္းေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူခိုးသူ၀ွက္ေတြ ကို ေႀကြးၿပန္ဆပ္ခိုင္းေႀကာင္းေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်။သမီးေလး အဓမၼအားတင္ခံရတာကို အိမ္ၿပန္အပ္ ရင္ ေက်နပ္ၿပီဆိုသလိုလုပ္လို ့ၿပီးတမ္းလား။ ဒီလို ခိုးတာ၊ ၀ွက္တာ၊ အလြဲသံုးတာေတြကို ၿပန္ေလ်ာ္ကြဆိုရံုနဲ ့ ၿပီးတမ္းလား။ ဘယ္ေလာက္ႀကာေအာင္လုပ္ထားခဲ့သလဲ။

အေရးမယူဘူးလား။ ခိုးႀက ၀ွက္ႀက အလြဲသံုးႀကဆိုတာေတြက ရသံုးစာရင္းေတြ စစ္ေလာက္ ရံုနဲ ့မၿပီးသင့္ဘူး။ လုပ္ငန္းစာရင္းေတြေရာ မလွန္ေလွာေတာ့ဘူးလားလြန္ေလၿပီးေသာ လက္ထက္ေတာ္ႀကီးေတြ တုန္းက ႏိုင္ငံအဆင့္စီမံကိန္းႀကီးေတြတုန္းကေရာ ေၿခာက္ၿပစ္ကင္း သဲလဲစင္ေတြလား။ ဟိုမွဴးႀကီး၊ ခ်ဳပ္ႀကီး၊ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေတြအလိုေတာ္က် စီမံကိန္းေဖာ္ခဲ့တာဆိုတဲ့ ခရိုနီအာဏာကပ္ပါးေတြရဲ ့လုပ္ငန္းေတြေကာ မလွန္ေလွာေတာ့ဘူးလား။

က်ဳပ္ေၿပာေနတဲ့ တိုင္းၿပည္ရဲ ့ေငြေႀကးဥစၥာေတြ ခိုးတာ ၀ွက္တာ အလြဲသံုးတာကလာဘ္ေပး လာဘ္ယူလို ႏွစ္ဖက္ႏွစ္လမ္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ တစ္ဖက္တည္းႀကမ္းတဲ့တစ္လမ္းသြားဗ်။ အဲဒါက တိုင္းၿပည္ကို ဓားၿပတိုက္တာဗ်။ အဲဒီ တိုင္းၿပည္ဓားၿပတိုက္၊ တိုင္းၿပည္၀မ္းဗိုက္ေဖာက္တဲ့အမႈႀကီးကို အေလ်ာ္ေပးရံုနဲ ့ၿပီးတမ္းလား။ တာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္ခံႀကရမယ္ဗ်။ တာ၀န္ယူႀကရမယ္ဗ်။

ပုဒ္မခြဲ တပ္ရမွာဗ်။ အမႈခြဲ စီရင္ရမွာဗ်။ အၿပစ္ခြဲ ခ်မွတ္ရမွာဗ်။ အာဏာရွင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ကြဲႀက ၿပဲႀကမွဘဲ သူတို ့ခ်င္း ဓားၿပမႈပုဒ္မေတြကပ္၊ အပုပ္ေတြခ်၊အၿပစ္ေတြေပး ဆိုတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ႀကတာဗ်။ တိုင္းၿပည္ကိုဓားၿပတိုက္ခဲ့တဲ့ၿပစ္မႈႀကီးေတြ တရားခြင္ေရာက္ႀကရလိမ့္မယ္ဗ်။ ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစလုပ္လို ့
မရဘူးဗ်။ ပြင့္လင္းၿမင္သာေခတ္ ေရာက္ၿပီေၿပာႀကမလား။ ပြင္းလင္းရင္ ၿမင္သာတယ္။ ၿမင္သာရင္ ၿမင္တာကိုေၿပာရမယ္။ ၿမင္တာေတြက ေခတ္အမွားေတြ။အဲဒိေခတ္အမွားေတြကို လူထုတရားခြင္၊ မီဒီယာတရားခြင္၊ ကမာၻ ့တရားခြင္အေရာက္ကို ပို ့ႀကရမွာဗ်။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္