20 December 2012

သုသာန္ေရာက္ေနသူမ်ား (၈) အိမ္ေခါင္းေရြးခံႏိုင္ပီ


20 Dec 2012 နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ပိုးတန္းရပ္ကြက္တြင္ (၁၀)အိမ္ေခါင္းေရြးခ်ယ္ပြဲျပဳလုပ္ရာ ဆယ္အိမ္စု အစား ၄င္းတို႔ ေရြးထုတ္သည့္ (၈) အိမ္ျဖင့္သာ စုစည္းၿပီးထို(၈) အိမ္စု တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇)ႏွစ္က ေသဆံုးၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊေမာင္ အားအေရြးခ်ယ္ခံ (၈) အိမ္ေခါင္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားရာ က်န္ရွိသုသာန္ေရာက္ေသၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၀) အိမ္ေခါင္းေရြးခ်ယ္ခံနိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီျဖစ္၍
အေခါင္းကိုပစ္ကာအရပ္အတြင္းျပန္၀င္ရမလိုၿဖစ္ေနပါေတာ့သည္။