16 November 2012

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ ျမန္မ႔ာဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဝဖန္

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ ေဒၚစု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္လိုက္က်မတို႕ႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွိတဲ့လူဘက္က လိုက္ျပီးေျပာတာ၊ အာဏာရွိတဲ့လူအၾကိဳက္ လိုက္ျပီးေျပာတာ သိပ္အက်င့္ပါေနၾကလို႕။